Om Welcome House

Welcome House er København Kommunes dagligt åbne mødested for flygtninge og andre københavnske borgere. Welcome House ligger i forbindelse med kommunens indkvartering for flygtninge, Ottiliahus. En stor del af husets brugere med flygtningebaggrund er således nuværende og tidligere beboere i Ottiliahus.

Welcome House er et mangfoldigt hus, hvor nye københavnere fra hele verden og frivillige med forskellige baggrunde bruger og skaber huset sammen med de ansatte.

Det overordnede formål med Welcome House er, at brugere med flygtningebaggrund og frivillige sammen kan engagere sig i aktiviteter, der bidrager til integration. De bærende elementer i integrationsarbejdet er fællesskab, læring og omsorg. Hensigten er, at understøtte brugernes muligheder for at blive en aktiv del af samfundet og forme deres egen fremtid i Danmark.

Welcome House skal bidrage til, at brugerne:

  • Møder verden og bryder ud af isolation og ensomhed.
  • Får muligheder for at bidrage til fællesskabet.
  • Opnår indsigt i samfundslivet og egne muligheder som medborger.
  • Oplever glæde i hverdagen og håb for fremtiden.

Aktiviteter i Welcome House

I Welcome House mødes brugere og frivillige om en række integrationsrettede aktiviteter med et socialt og læringsmæssigt aspekt. Det kan være dansk, rådgivning, syværksted, kreative aktiviteter for børn og meget mere.

Der er både faste og skiftende aktiviteter, hvilket gør, at der er plads til nye idéer. Det afgørende i Welcome House er, at frivillige udover deres aktivitetsområder har interesse for at indgå i huset som et fællesskab, hvor det bærende er relationerne mellem brugere og frivillige.

Aktiviteter i Welcome House skal:

  • Være primært drevet af frivillige og brugere.
  • Tilstræbe et ligeværdigt møde og en ligeværdig interaktion mellem brugere og frivillige.
  • Tage udgangspunkt i brugernes behov i forbindelse med deres integrations- og modtagelsesproces og understøtte husets overordnede integrationsformål og principper

Forneden kan man læse mere om aktiviteterne og de frivilliges bidrag.

Frivillig i Welcome house

Vi beder mulige frivillige om at udfylde nedenstående ansøgningsskema, hvor husets retningslinjer også er beskrevet. Ansøgere vil efterfølgende blive inviteret til introduktionssamtale efter aftale med frivilligkoordinator i Welcome House Celie Mikkelsen.

Ansøgningsskema til frivilligt arbejde i Welcome House

For yderligere information om frivilligt arbejde i Welcome House kan der rettes henvendelse på e-mail eller telefon.

E-mail: welcomehouse@kk.dk 
Telefon: 51 63 70 30.

Læs mere om baggrunden for etableringen af Welcome House her

Aktiviteter i Welcome House

Turarrangementer med fokus på fælles, lærerige oplevelser
Motivation og supplement til sprogskolen gennem fleksibel og indbydende undervisning
Personlige samtaler om fritid med indhold og mening
Welcome House er København Kommunes dagligt åbne mødested for flygtninge og andre københavnske borgere.
At understøtte evnen til at navigere i og forstå samfundets institutioner
Fællesskab om køkkenarbejde med formaliserede standarder
Stimulering af sprog og musikalitet for alle
Bevægelse der styrker bevidstheden om kroppens betydning for sindet
Gratis genbrugsbutik bestyret af brugere og frivillige sammen
Samvær og læring mellem folk med lidenskab for håndarbejde
Frivilliges egne initiativer, der kan bidrage med støtte og læring for flygtninge
Cykelreparation med fokus på involvering og læring
Hyggeligt klubliv ikke kun for sjov

ÅBNINGSTID OG ADRESSE

Welcome House
Ottiliavej 1, 2500 Valby.
Indgangen ligger lige om hjørnet ud til Gl. Køge Landevej.
Telefon 51 63 70 30

Telefon- og åbningstider:
Mandag-torsdag: 16.00 - 21.30
Lørdag-søndag: 11.00 - 17.30