Om Welcome House

Welcome House er København Kommunes dagligt åbne mødested for flygtninge og andre københavnske borgere. Welcome House ligger i forbindelse med kommunens indkvartering for flygtninge, Ottiliahus. En stor del af husets brugere er således nuværende og tidligere beboere i Ottiliahus.

Læs mere om Welcome House

Læs mere om baggrunden for etableringen af Welcome House

Bliv frivillig

Vil du være frivillig skal du læse husets retningslinjer og skrive til os. Du vil efterfølgende blive inviteret til introduktionssamtale efter aftale med frivilligkoordinator i Welcome House Celie Mikkelsen.

Sådan bliver du frivillig i Welcome House

Aktiviteter i Welcome House

I Welcome House mødes brugere og frivillige om en række integrationsrettede aktiviteter med et socialt og læringsmæssigt aspekt. Det kan være dansk, rådgivning, syværksted, aktiviteter for børn mm. Det afgørende i Welcome House er, at de frivillige og brugerne har interesse for at indgå i huset som et fællesskab.

Læs mere om de mange aktiviteter herunder.

Aktiviteter i Welcome House

Personlige samtaler om fritid med indhold og mening for voksne
Rummet for det daglige arbejde med inklusion og fællesskab.
At understøtte evnen til at navigere i og forstå samfundets institutioner.
Fællesskab om mad og køkkenarbejde.
Stimulering af børns kreativitet og indlæring med omsorg og pædagogisk bevidsthed.
Stimulering af sprog og musikalitet for alle
Bevægelse der styrker bevidstheden om kroppens betydning for sindet
Gratis genbrugsbutik bestyret af brugere og frivillige sammen
Digital læring og netværksdannelse for kvinder
Samvær og læring mellem folk med lidenskab for håndarbejde
Frivilliges egne initiativer, der kan bidrage med støtte og læring for flygtninge
Cykelreparation med fokus på involvering og læring
Brobygning til foreningslivet for børn og unge
Hyggeligt klubliv ikke kun for sjov
Turarrangementer med fokus på fælles, lærerige oplevelser
Motivation og supplement til sprogskolen gennem fleksibel og indbydende undervisning

ÅBNINGSTID OG ADRESSE

Welcome House
Ottiliavej 1, 2500 Valby.
Indgangen ligger lige om hjørnet ud til Gl. Køge Landevej.
Telefon 51 63 70 30

Telefon- og åbningstider:
Mandag-torsdag: 16.00 - 21.30
Lørdag-søndag: 11.00 - 17.30