Welcome House er et mangfoldigt hus. Her kan nye københavnere fra hele verden mødes med frivillige - og sammen med husets ansatte kan de drive huset og dets mange integrationsrettede aktiviteter, der har et socialt eller læringsmæssigt aspekt. Det kan være dansk, rådgivning, syværksted, kreative aktiviteter for børn og meget mere. Læs mere om huset her

Vil du være frivillig i Welcome house

Vil du være frivillig skal du udfylde et ansøgningsskema, her er husets retningslinjer også beskrevet. Du vil efterfølgende blive inviteret til introduktionssamtale efter aftale med frivilligkoordinator i Welcome House Celie Mikkelsen.

Ansøgningsskema til frivilligt arbejde i Welcome House

Du er velkommen til at kontakte Welcome House. Vi anbefaler til enhver tid at ringe eller sende en sikker mail via e-Boks:

Læs mere om Welcome House her

Aktiviteter i Welcome House

Der er både faste og skiftende aktiviteter, og der er altid plads til nye idéer. Det afgørende i Welcome House er, at de frivillige har interesse for at indgå i huset som et fællesskab. Aktiviteter i Welcome House skal:

  • Være primært drevet af frivillige og brugere.
  • Tilstræbe et ligeværdigt møde og en ligeværdig interaktion mellem brugere og frivillige.
  • Tage udgangspunkt i brugernes behov i forbindelse med deres integrations- og modtagelsesproces og understøtte husets overordnede integrationsformål og principper

Læs mere om de mange aktiviteter herunder:

Aktiviteter i Welcome House

Fællesskab om køkkenarbejde med formaliserede standarder
Stimulering af sprog og musikalitet for alle
Bevægelse der styrker bevidstheden om kroppens betydning for sindet
Gratis genbrugsbutik bestyret af brugere og frivillige sammen
Samvær og læring mellem folk med lidenskab for håndarbejde
Frivilliges egne initiativer, der kan bidrage med støtte og læring for flygtninge
Cykelreparation med fokus på involvering og læring
Hyggeligt klubliv ikke kun for sjov
Turarrangementer med fokus på fælles, lærerige oplevelser
Motivation og supplement til sprogskolen gennem fleksibel og indbydende undervisning
Personlige samtaler om fritid med indhold og mening
Welcome House er København Kommunes dagligt åbne mødested for flygtninge og andre københavnske borgere.
At understøtte evnen til at navigere i og forstå samfundets institutioner

ÅBNINGSTID OG ADRESSE

Welcome House
Ottiliavej 1, 2500 Valby.
Indgangen ligger lige om hjørnet ud til Gl. Køge Landevej.
Telefon 51 63 70 30

Telefon- og åbningstider:
Mandag-torsdag: 16.00 - 21.30
Lørdag-søndag: 11.00 - 17.30