Ansæt en flygtning

Din virksomhed kan hjælpe en flygtning i job.

Når man kommer til København som flygtning, kan det være svært at komme ind på arbejdsmarkedet. Mange mangler et netværk og taler kun lidt dansk. Vi samarbejder derfor med en lang række virksomheder om rekruttering af flygtninge og om oplæring af ledige flygtninge igennem løntilskud eller praktikforløb.

Ansættelse med løntilskud
I en løntilskudsansættelse har den ledige flygtning mulighed for at blive oplært i arbejdspladsens opgaver og træne det danske sprog, indtil vedkommende er klar til at indtræde i et job på lige vilkår med andre. Et løntilskud varer ofte i 3 måneder, men kan forlænges i op til 12 måneder. I private virksomheder vil løntilskuddet udgøre 50 % af de samlede udgifter til flygtningens løn. Tilskuddet kan dog maks. være 75,09 kr. pr. arbejdstime.

Virksomhedspraktik
Flygtninge, som ikke kan finde ansættelse med eller uden løntilskud, kan komme i virksomhedspraktik.
I et praktikforløb har du som arbejdsgiver mulighed for at danne dig et indtryk af medarbejderen og introducere virksomhedens arbejdsopgaver. Et praktikforløb kan vare fra 4 til 13 uger efter behov og kan i særlige tilfælde forlænges. Flygtningen modtager ingen løn fra arbejdsgiver under et praktikforløb

Læs mere om mulighederne for tilskudsordninger

Ansættelse af flygtninge og familiesammenførte i IGU-forløb - med udbetaling af bonus
1. juli trådte en ny ordning i kraft for virksomheder, der gerne vil ansætte flygtninge. Ordningen hedder IGU eller Integrationsgrunduddannelsen. I et IGU-forløb ansættes en flygtning til egu-satser/elevløn i et kombineret virksomhedspraktik- og uddannelsesforløb med en varighed på to år.

Virksomheden får udbetalt en bonus på op til 40.000 kr. Ordningen er godt tænkt i forhold til at åbne op for et bredere spænd af beskæftigelsesmuligheder end ufaglærte job og de job, der evt. umiddelbart ligger inden for rækkevidde med afsæt i de kompetencer, som den enkelte flygtning bringer med sig. 

Læs mere om IGU-ordningen 

Kontakt
Vil du vide mere om mulighederne for at ansætte en flygtning, kan du kontakte Københavns Kommunes Erhvervshus 33 66 33 33.

Vi glæder os til at høre fra dig.