Integrationshuset Kringlebakken mangler frivillige med socialfaglig eller pædagogisk baggrund, som kan rådgive om bl.a. job.
Hjælp med at søge job, skrive jobansøgninger og CV.
Venligboerne København - Jurarådgivningen tilbyder gratis hjælp til juridiske spørgsmål vedrørende familiesammenføring mm.
Interkulturelt Kvinderåd søger frivillige til at hjælpe kvinder med deres rettigheder og muligheder i det danske samfund.
Kender du til udlændingeret, socialret og økonomi?
Undervisning, fremlæggelser og workshop hos Interkulturelt kvindråd
Har du lyst til at hjælpe en flygtning ind på det danske arbejdsmarked?
Har du lyst til at introducere vores nye medborgere til Københavns kulturliv og lokalsamfundet?
Vær med til at træne dansk, tage på ture, lave mad sammen, når vi mødes i kvindecafeen.
Bliv frivillig i kvindeklubben i Bethlehemskirken. Vi tager på udflugter, hjælper med læsning af breve mm.
Du skal ikke være professionel pædagog eller fagperson, men du har masser af tid og overskud til at lege, lytte og være sammen med børnene.
Bliv en del af lektiehjælpen og sprogcafeen på Husum Bibliotek.

Sider