Bliv frivillig på Mellemfolkeligt Samvirkes non-profit cafe på Nørrebro.
Vær med til at tage vagter i Cafe Venligbo, lave arrangementer og danskundervisning.
Sprogcafé Julius åbner i august 2016. Der bliver plads til alle, der gerne vil lære at bruge det danske sprog.
Vi mangler frivillige til at stå for forskellige brætspils-aktiviteter i vores café i Welcome House
Vi har brug for frivillige, der kan hjælpe med forskellige it-programmer
Kirken arbejder blandt andet for flygtninge og indvandrere på Vesterbro med fokus på socialt samvær.
Deltag i aktiviteter og socialt samvær hos Foreningen for flygtninge – og indvandrerkvinder
Vær med til at åbne døre til lokalsamfundet og giv en flygtningefamilie støtte i hverdagen.
Bliv frivillig for synshandicappede flygtningene, som har brug for at møde andre med synshandicap og måske være en del af arbejdspladsen
Deltag i Trampolinhusets aktiviteter - det kan være madlavning, rengøring, børnepasning eller undervisning i it.
Vi mangler frivillige partsrepræsentanter til at hjælpe med at bringe familier sammen.
Vi søger frivillige til at hjælpe med vores politiske kampagner, deltage i fundraising og oplysningsaktiviteter i Cafe Mellemrummet.

Sider