Rådgivning

At understøtte evnen til at navigere i og forstå samfundets institutioner

Rådgivningen i Welcome House assisterer med forlængelse af opholdstilladelse, pasansøgning, læsning af myndighedsbreve, udformning af CV og meget andet, som nye borgere har behov for rådgivning om. Der rådgives med henblik på, at brugerne tilegner sig en forståelse af samfundets institutioner og opbygger en evne til at navigere inden for dem. Kernen i rådgivningen er grundighed og fortrolighed. Rådgiverne i Welcome House er fagfolk eller studerende inden for jura og socialrådgivning eller andre med væsentlig teoretisk eller praktisk erfaring med rådgivning for flygtninge.