Om Welcome House

Hvad bidraget et velkomsthus til?

I 2016 ophørte Københavns Kommune med at være en såkaldt 0-kvote-kommune og begyndte at modtage visiterede flygtninge fra Udlændingestyrelsen. Kommunen besluttede at indkvartere alle nyankomne flygtninge i et botilbud i Valby, indtil de tilbydes en permanent bolig. Samtidig valgte kommunen at etablere et velkomsthus i stueetagen af den midlertidige indkvartering.

Trygge og gode fysisk rammer er nemlig ikke nok, hvis man skal falde ordentlig til og blive del af et nyt samfund. Sociale relationer er essentielt for vellykket integration. Og det kan et velkomsthus netop være med til at sikre. I uformelle og hyggelige rammer får flygtningene en tryg og velorganiseret platform, hvorfra de kan møde andre danskere, socialisere samt lære, hvad det vil sige at bo i Danmark. Her bliver der skabt relationer mellem nyankomne flygtninge og lokalsamfundet med fællesmiddage, syværksted, danskhjælp, job-café, yoga, børneteater, fællesudflugter og meget, meget mere.

At være nyankommen flygtning kan på mange måder være udfordrende. Flygtningene skal etablere et nyt liv i et fremmed land, de kan føle sig isoleret fra omverdenen og har måske svært ved at forstå og navigere i systemet - og kan være bekymrede for den familie, de har efterladt i hjemlandet. Derudover har flygtningene en stor opgave med at lære dansk og finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Formålet med et velkomsthus er primært at give de nye Københavnere et netværk og en kontaktflade til civilsamfundet og byen for på den måde at understøtte integrationen.Mødet med frivillige københavnere kan hjælpe dem med at forstå det danske samfund, kulturen, blive bedre til det danske sprog og samtidig give dem følelsen af at være med i fællesskabet.
Mange af de nye Københavnere engagerer sig selv som frivillige og er stolte af på den måde selv at kunne bidrage til byen.

Welcome House er primært et tilbud til nyankomne flygtninge. Men flygtninge, der har boet i Danmark i længere tid og andre, er også meget velkomne. Brugerne af huset har derfor forskelligt kendskab til Danmark og forskellige sproglige kompetencer. Deres erfaringer og uddannelsesbaggrunde er også forskellige, og brugerne er både børn, unge og voksne, familier og enlige.

Welcome House åbnede i maj i 2016 og er i dag et helt unikt mødested med ca. 150 aktive frivillige og civilsamfundsorganisationer, der skaber liv i huset og hjælper kommunens flygtninge med at få en god start på deres nye liv i København.