Om siden

Københavns Kommune driver denne side, hvor vi samler mange af de muligheder, du har for at hjælpe flygtninge og andre udsatte i København.

Københavns Kommune ønsker at gøre det nemmere for borgere, virksomheder og organisationer at hjælpe dels de 335 flygtninge, som København skal tage imod i 2016, dels andre udsatte borgere, der har brug for hjælp. Vi har brug for, at alle gode ressourcer og kræfter kommer i spil, så vi kan lykkes med at integrere de borgere, der bliver en del af vores by.

Københavnermodellen for integration af flygtninge
Vi har etableret en såkaldt københavnermodel, der betyder, at vi i kommunen sætter tidligt ind i forhold til at hjælpe flygtninge. Blandt andet tager vores jobkonsulenter ud til asylcentre og møde flygtningene allerede inden, de kommer til København, for at afklare deres uddannelses- og erhvervskompetencer. Vi samarbejder med virksomheder om at få flygtningene så hurtigt som muligt i praktik - og vi inddrager københavnerne. For en stor del af integrationen sker via de frivillige organisationer og i mødet med andre borgere. I maj 2016 åbnede vi et såkaldt Welcome House for flygtninge. Det er i dag et helt unikt mødested med ca. 150 aktive frivillige og civilsamfundsorganisationer, der skaber liv i huset og hjælper kommunens flygtninge med at få en god start på deres nye liv i København. 

Læs om etableringen af vores Welcome House - dansk version
Læs om etableringen af vores Welcome House - engelsk version

Siden her henvender sig til:

  1. Københavnere -  der ønsker at donere ting eller bruge deres fritid på at hjælpe nye og andre udsatte københavnere
  2. Virksomheder - som ønsker at skabe plads til flygtninge i deres virksomhed
  3. Organisationer og aktører - som har arbejdet med denne målgruppe i årevis og derfor kan bidrage med værdifulde erfaringer

Læs mere om indsatsen for integration af flygtninge i Københavns Kommune