Nyt velkomsthus for flygtninge

Hvad er husets formål og facililteter?

Vi har åbnet et velkomsthus for flygtninge i København, hvor de kan mødes med hinanden og andre københavnske borgere. Welcome House er kort sagt et mødested for frivillige, flygtninge og andre nyankomne, som ønsker at skabe netværk og aktiviteter sammen.
Flygtningene i København kan få hjælp af frivillige til bl.a. at søge job, træne dansk, sy tøj, fikse cykler, dyrke motion, forstå breve fra det offentlige og meget andet. 

Hvis du vil være frivillig
Kom forbi Welcome House og tal med vores aktivitetsguider eller husets frivilligkoordinator. Vi har fået en masse gode aktiviteter i gang, og der er endnu flere på bedding i starten af september, så lige nu mangler vi mest frivillige til at deltage i aktiviteterne sammen med flygtningene i København. Det kan fx være yoga, aktiviteter i vores kreative værksted eller bare til hygge i vores café.

Se alle aktiviter i Welcome House

Alle aktiviteter i Welcome House skal koordineres og godkendes af frivilligkoordinatoren Mia Panvil. Du kan kontakte Mia på eh0v@bif.kk.dk eller 51 73 53 63.

Åbningetider og adresse
Vi har åbent mandag til fredag fra kl.15-21 og lørdag fra kl.10-17.
I åbningstiden bemandes huset af en aktivitetsguide, der kan guide til husets aktiviteter, hjælpe med at opstarte aktiviteter samt sørge for, at husets kodeks overholdes.

Adressen er: Ottiliavej 1, 2500 Valby.
Indgangen ligger lige om hjørnet ud til Gl. Køge Landevej.
Husets telefonnummer er: 51 63 70 30.

Welcome House, som huset hedder, er inspireret af et lignende hus i Canada. Det drives i et samarbejde mellem kommunen, frivillige, organisationer og flygtningene selv.