Hjælp til i Mellemfolkeligt Samvirke

Vi søger frivillige til at hjælpe med vores politiske kampagner, deltage i fundraising og oplysningsaktiviteter i Cafe Mellemrummet.

Mellemfolkeligt Samvirke er et handlefællesskab for alle, der gerne vil arbejde for en mere retfærdig, lige og bæredygtig verden.
Gennem ActionAid og vores ungdomsnetværk Activista arbejder vi sammen med mennesker verden over for at skabe social og politisk forandring.

Hvad vil I gerne bruge de frivillige til?
Vi søger frivillige til at hjælpe med vores politiske kampagner, deltage i fundraising og oplysningsaktiviteter i Cafe Mellemrummet eller blive frivillig underviser på et af vores mange kurser, som handler om alt fra diskrimination til bæredygtig udvikling. 
Pt. kører vi 6 kurser, kontakte vores frivilligkoorinator, hvis du vil høre mere skriv til os på  ils@ms.dk.

Hvornår og hvor?
Vi har altid brug for engagerede personer og byder gerne ind til en intro samtale.
Vi bor på Fælledvej 12, 2200 København N

 

Krav til den frivillige
Vi har en forventning om, at du kan binde dig i minimum 6 mdr. og kunne lægge mindst 2 timer om ugen. Du skal have et ønske om at lære andre mennesker at kende og at møde målgruppen i øjenhøjde.
Alt afhængig af hvilket projekt du forpligter dig til, vil det foregå i dagtimerne, aftentimerne eller weekender.

Det er en fordel, hvis du har erfaringer eller sprogkompetencer, men ikke en nødvendighed.

Hvordan tilmelder du dig som frivillig?
Kontakt vores frivilligkoordinator Ida, som kan sætte dig ind i vores aktiviteter. Vi kan kontaktes på mail ils@ms.dk.

Læs mere på: https://www.ms.dk/frivilligt-arbejde